ก่อนจะไปพูดถึงเทคนิคการสร้างฐานลูกค้าใหม่ เรามาทำรู้จักกับ Lead Generation ว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรกันก่อนครับ
“Lead” หมายถึง ว่าที่ลูกค้า คือคนที่ยังไม่เคยซื้อสินค้า หรือบริการของเรา ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของเรามาก่อน เช่น เป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยง แต่ยังไม่เคยมาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลของเรา ดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าของเราได้ในอนาคตได้ครับ
ดังนั้นการทำ Lead Generation ก็คือ การดึงดูด Lead หรือ ว่าที่ลูกค้า ให้มารู้จักเราและอยู่ในฐานข้อมูลของเราเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะใช้ที่อยู่ email เบอร์โทร หรือ Line ของพวกเขาในการเสนอขายหรือทำการตลาดอื่น ๆ ต่อไปที่จะทำให้พวกเขาเปลี่ยนจากว่าที่ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าของเราจริง ๆ
ตัวอย่างการทำ Lead Generation ที่เหมาะกับคลินิกรักษาสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ได้แก่
e-book / VDO
e-book หรือ VDO ที่ให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น คู่มือการเลี้ยงสัตว์ หรือโรคในสัตว์เลี้ยงที่ควรระวัง หรือสิ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรรู้ ซึ่งเราสามารถแจก e-book หรือ VDO ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเอง โดยให้ผู้ที่อยากได้ กรอกรายละเอียด เช่น email เบอร์โทร เพื่อแลกกับ e-book, VDO หรือ Link สำหรับดาวน์โหลด
Free Offer
คลินิกรักษาสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์อาจจะใช้วิธีการดึงดูดผู้ที่สนด้วยการเสนอการให้บริการฟรี เช่น ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นฟรี สำหรับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียน ซึ่งนอกจากจะได้ข้อมูลของลูกค้าแล้ว ยังทำให้ลูกค้าได้เข้ามาที่คลินิกและโรงพยาบาลของเราอีกด้วย
Subscription/Membership
เราสามารถให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์หรือชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ รับข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์จากเราได้ เช่น การทำ Subscription รับข่าวสารทาง email หรือทำนิตยสารแจกฟรี (free copy) โดยคลินิกรักษาสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ก็สามารถเก็บ email และที่อยู่ของผู้ที่สนใจการเลี้ยงสัตว์ที่ขอรับข่าวสารนั้นได้
การจัดสัมมนา online และ offline
ผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงก็จะอยากเจอกลุ่มคนที่ชอบและพูดคุยในสิ่งเดียวกัน การจัดงานสัมมนา งานอีเว้นท์ หรือจะเป็นงานสัมมนาทางเว็บ (webinar) ก็จะสามารถดึงดูดคนที่สนใจเข้ามาสมัครเข้าร่วมงานได้ ซึ่งขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงานจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งจะทำให้คลินิกรักษาสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์สามารถได้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้
สุดท้ายครับ ไม่ว่าจะใช้เทคนิคแบบไหน เราจะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ ก่อนที่จะเก็บ และนำ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไปใช้จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ ก่อน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายนะครับ