Heart Disease

A collection of 51 posts

สารพันคำถามน่ารู้เกี่ยวกับยา Pimobendan
Heart Disease

สารพันคำถามน่ารู้เกี่ยวกับยา Pimobendan

Pimobendan คือยาอะไร ?​ Pimobendan เป็นยาที่ช่วยเพิ่มความแรงในการบีบตัวของหัวใจและขยายหลอดเลือด (inodilator) สำหรับการรักษาโรคหัวใจในสุนัขที่เกิดจาก cardiomyopathy เช่น dilated cardiomyopathy (DCM) และ กลุ

 • Admin
ข้อควรรู้ก่อนการวางยาสลบสัตว์ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ
Heart Disease

ข้อควรรู้ก่อนการวางยาสลบสัตว์ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ

ในปัจจุบันสัตว์ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจและจำเป็นต้องได้รับการวางยาสลบเพื่อทำหัตถการต่าง ๆ นั้นมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับในอดีต สัตวแพทย์จึงต้

 • Admin
โรคหัวใจที่พบได้ในสุนัขและแมวสูงอายุ
Heart Disease

โรคหัวใจที่พบได้ในสุนัขและแมวสูงอายุ

องค์ความรู้สำหรับการดูแลสุนัขและแมวในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าถูกรวบรวมไว้ค่อนข้างครบถ้วนและเข้าถึงง่ายหากเทียบกับยุคสมัยก่อน เจ้าของสัตว์

 • Admin
Pimobendan กับการรักษาโรคหัวใจในสุนัข
Heart Disease

Pimobendan กับการรักษาโรคหัวใจในสุนัข

โดยประมาณ 10% ของสุนัขที่เข้ามาพบสัตวแพทย์ในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์มีภาวะโรคหัวใจ ซึ่งมักพบภาวะการรั่วของลิ้นหัวใจ Mitral อันมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคลิ้นหัวใจเรื

 • Admin
การดูแลและรักษาสุนัขที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
Heart Disease

การดูแลและรักษาสุนัขที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

สพ.ญ. ชัญภร กวางรัตน์ ภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure; CHF) คือ ภาวะที่หัวใจสูญเสียการทำงานจนไม่สามารถสูบฉีดเลือด ส่งสารอาหารและออกซิเจนไปสู่อวัยวะส่วนปลายได้

 • Admin
กลไกการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และอาการทางคลินิก
Heart Disease

กลไกการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และอาการทางคลินิก

ภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure; CHF) นับเป็นหนึ่งในภาวะอันตรายที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจ การรู้กลไกการเกิดภาวะดังกล่าว และอาการทางคลินิกที่สัตว์แสดงออกจะช่วยให้คุณหมอสามารถวางแผนการรั

 • Admin
แนวทางการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัข
Heart Disease

แนวทางการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัข

ในเวชศาสตร์อายุรกรรมทั่วไป เรามักเจอกับปัญหาสุนัขที่เป็นโรคหัวใจจำนวนมาก และกลุ่มอาการยอดฮิตสำหรับโรคหัวใจในสุนัขก็คงหนีไม่พ้น “ภาวะหัวใจล้มเหลว” หรือ “ภาวะหั

 • Admin
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขยาย (Dilated Cardiomyopathy) ในสุนัข
Heart Disease

การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขยาย (Dilated Cardiomyopathy) ในสุนัข

Dilated cardiomyopathies หรือ DCM เป็นโรคทางปฐมภูมิของกล้ามเนื้อหัวใจ โดยจะพบว่าความสามารถในการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง (ventricle) ลดลง และมีการขยายขนาดของห้องหัวใจ (chamber) ในทุกห้องเพิ่มมากขึ

 • Admin
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคลิ้นหัวใจเสื่อม (myxomatous mitral valve disease) ในสุนัข
Heart Disease

การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคลิ้นหัวใจเสื่อม (myxomatous mitral valve disease) ในสุนัข

อุบัติการณ์ พยาธิวิทยาและพยาธิกำเนิด โรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อม (myxomatous mitral valve disease; MMVD) เป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อยที่สุดในสุนัข โดยทั

 • Admin
คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยโรคลิ้นหัวใจเสื่อมจากทางบ้าน (home-based care) สำหรับสัตวแพทย์
Heart Disease

คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยโรคลิ้นหัวใจเสื่อมจากทางบ้าน (home-based care) สำหรับสัตวแพทย์

โรคหัวใจ นับเป็นหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญทางการสัตวแพทย์เนื่องจากสามารถพบได้บ่อย และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสุนัข อ้างอิงจาก ACVIM consensus guidelines for diagnosis

 • Admin
กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัข
Heart Disease

กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัข

โรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อม (degenerative mitral valve disease; DMVD) และ โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ (dilated cardiomyopathy; DCM) เป็นโรคหัวใจที่พบค่อนข้างบ่อยในสุนัขอายุ

 • Admin
ทำความรู้จัก Pimobendan ยารักษาโรคหัวใจในสุนัข
Heart Disease

ทำความรู้จัก Pimobendan ยารักษาโรคหัวใจในสุนัข

โรคลิ้นหัวใจเสื่อม (degenerative mitral valve disease; DMVD) นับเป็นหนึ่งในโรคที่สามารถพบเจอได้บ่อย โดยเฉพาะในสุนัขสูงอายุ เมื่อโรคนี้ดำเนินไปจนถึงระยะหนึ่งจะส่งผลให้เกิดการรั่วของลิ

 • Admin
Symptomatic hypertrophic cardiomyopathy cats with congestive heart failure
Heart Disease

Symptomatic hypertrophic cardiomyopathy cats with congestive heart failure

บทความสรุปจากการบรรยาย โดย Dr. Vassiliki Gouni จากงานประชุม ISFM Virtual Congress 2022 รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ

 • Admin
Preclinical hypertrophic cardiomyopathy
Heart Disease

Preclinical hypertrophic cardiomyopathy

บทความสรุปจากการบรรยาย Professor Joanna Dukes-McEwan จากงานประชุม ISFM Virtual Congress 2022 รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

 • Admin
ทำความรู้จักภาวะลิ่มเลือดอุดตันในแมว (Feline Arterial Thromboembolism)
Heart Disease

ทำความรู้จักภาวะลิ่มเลือดอุดตันในแมว (Feline Arterial Thromboembolism)

หากวันหนึ่งในคลินิก คุณหมอได้พบกับเจ้าของที่อุ้มแมวมาด้วย chief complaint เรื่องขาหลังเดินไม่ได้เฉียบพลัน หนึ่งในรายชื่อของโรคที่คุณหมอควรจะนึกถึงคื

 • Admin
แนวทางการดูแลสัตว์ป่วยโรคลิ้นหัวใจเสื่อมที่สัตวแพทย์ควรรู้
Heart Disease

แนวทางการดูแลสัตว์ป่วยโรคลิ้นหัวใจเสื่อมที่สัตวแพทย์ควรรู้

โรคลิ้นหัวใจเสื่อม (degenerative mitral valve disease; DMVD) คือหนึ่งในชนิดของโรคหัวใจที่สามารถพบได้บ่อยในสุนัข โดยเฉพาะในสุนัขสายพันธุ์เล็ก เช่น Cavalier King Charles

 • Admin
สาเหตุของอาการไอเรื้อรังที่พบได้บ่อยในสุนัข
Heart Disease

สาเหตุของอาการไอเรื้อรังที่พบได้บ่อยในสุนัข

รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาการไอ เป็นอาการที่พบได้บ่อยในสุนัข และเป็นหนึ

 • Admin
แนวทางการเลือกใช้ยารักษาโรคหัวใจในสุนัข
Heart Disease

แนวทางการเลือกใช้ยารักษาโรคหัวใจในสุนัข

โรคหัวใจ (heart disease) ถือเป็นโรคสำคัญที่พบได้บ่อยในสุนัข โดยความผิดปกติของหัวใจที่เกิดขึ้นอาจเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด (congenital heart disease) หรื

 • Admin