Pain Management

A collection of 30 posts

การจัดการความเจ็บปวดจากภาวะฉุกเฉินในแมว
Pain Management

การจัดการความเจ็บปวดจากภาวะฉุกเฉินในแมว

อุบัติเหตุเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อย และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คุณหมอทุกท่านได้รับเคสจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ตกตึก

 • Admin
แนวทางการประเมินความเจ็บปวดในแมว
Pain Management

แนวทางการประเมินความเจ็บปวดในแมว

แมวเป็นสัตว์ที่แสดงความเจ็บปวดออกมาได้อย่างไม่ชัดเจน การสังเกตอาการจากการเต้นของหัวใจ (heart rate) ขนาดของม่านตา (pupil size) และอัตราการหายใจ (respiratory rate) อาจจะคล้ายคลึงในส่วนของความเครียด กลั

 • Admin
สารพันวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดในสุนัขและแมว
Pain Management

สารพันวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดในสุนัขและแมว

ความเจ็บปวดสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ความเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน และความเจ็บปวดแบบเรื้อรัง การจัดการกับความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันสามารถทำได้โดยการที่สัตวแพทย์ต้องหาที่มาของความเจ็

 • Admin
การประเมินความเจ็บปวดในสุนัขและแมว
Pain Management

การประเมินความเจ็บปวดในสุนัขและแมว

ความเจ็บปวด (pain) คือ ความไม่สบายทั้งทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ ความเจ็บปวดแบบฉับพลัน (acute pain) และเจ็บปวดแบบเรื้อรัง

 • Admin
แนวทางการใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งในสุนัขและแมว
Pain Management

แนวทางการใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งในสุนัขและแมว

ในสุนัขหรือแมวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง นอกจากคุณภาพชีวิตจะแย่ลงจากการเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้นในอวัยวะที่เกี่ยวข้องแล้ว มักพบความเจ็บปวดที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็

 • Admin
การจัดการภาวะปวดเรื้อรังในแมว
Pain Management

การจัดการภาวะปวดเรื้อรังในแมว

ความเจ็บปวดเรื้อรังในแมวมักข้องเกี่ยวกับการอักเสบที่รุนแรง เรื้อรัง หรือความผิดปกติของกระดูก ความเจ็บปวดของเนื้อเยื่ออ่อน และความเจ็บปวดที่ระบบประสาท ซึ่งเป็นการยากที

 • Admin
5 กลุ่มยาที่ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดก่อนและหลังการผ่าตัดในแมว
Pain Management

5 กลุ่มยาที่ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดก่อนและหลังการผ่าตัดในแมว

การผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของสัตวแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ อย่างการทำหมันสุนัขและแมวที

 • Admin
Multimodal Pain Management ต่อการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัข
Pain Management

Multimodal Pain Management ต่อการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัข

Osteoarthritis (OA) หรือโรคข้อเสื่อมในสุนัข คือหนึ่งในภาวะความผิดปกติของข้อต่อที่สามารถพบได้บ่อยในสุนัข โดยมีรายงานการพบโรคสูงถึง 75% ในสุนัขโตเต็มวัย

 • Admin
การจัดการภาวะความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันด้วยยากลุ่ม NSAIDs ในแมว
Pain Management

การจัดการภาวะความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันด้วยยากลุ่ม NSAIDs ในแมว

ภาวะความเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน หรือ acute pain เป็นความเจ็บปวดที่มักจะเกิดจากการอักเสบ (inflammatory pain) หรือการกระตุ้นจุดรับความเจ็บปวด (nociceptive pain) ควรจัดการควบคุมให้ได้เพื

 • Admin
แนวทางการจัดการความเจ็บปวดในแมว
Pain Management

แนวทางการจัดการความเจ็บปวดในแมว

ในปัจจุบันมีอัตราการเลี้ยงแมวเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงอาจมีการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับทางสัตวแพทย์เพิ่มมากขึ้น

 • Admin
การใช้ยาเพื่อระงับความเจ็บปวดตามคำแนะนำของ 2022 AAHA
Pain Management

การใช้ยาเพื่อระงับความเจ็บปวดตามคำแนะนำของ 2022 AAHA

การควบคุมความเจ็บปวด เป็นสิ่งที่สัตวแพทย์ควรจะให้ความสำคัญในการรักษาสัตว์ป่วยทุกตัว เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์โดยตรง ซึ่งในปี

 • Admin
ทำความรู้จักโรคข้อเสื่อมในแมว และแนวทางการรักษา
Pain Management

ทำความรู้จักโรคข้อเสื่อมในแมว และแนวทางการรักษา

โรคข้อเสื่อม หรือ Osteoarthritis คือโรคเกี่ยวกับข้อต่อที่เกิดการพัฒนาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการเจ็บปวดที่ข้อ เกิดการแข็งตัวและจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่

 • Admin
ทำความรู้จักโรคข้อเสื่อมในสุนัข และแนวทางการรักษา
Pain Management

ทำความรู้จักโรคข้อเสื่อมในสุนัข และแนวทางการรักษา

โรคข้อเสื่อมในสุนัข หรือ Osteoarthritis หรือที่มักย่อกันว่า “OA” เป็นโรคเรื้อรังที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของสุนัขโดยตรงจากการเสื่อมของข้อและเนื้อเยื

 • Admin
"ปวด" เกิดจากอะไร ? ทำความเข้าใจกลไก และแนวทางการจัดการอาการปวดในแมว
Pain Management

"ปวด" เกิดจากอะไร ? ทำความเข้าใจกลไก และแนวทางการจัดการอาการปวดในแมว

“ปวด” คือการตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดความผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เป็นหนึ่งในกลไกการป้องกันตนเองที่ช่วยให้แมวหลีกเลี่ยง หรือลดการสัมผัสกับอันตรายเหล่านั

 • Admin
ทำความรู้จัก Meloxicam ยาต้านอักเสบในกลุ่ม NSAIDs
Pain Management

ทำความรู้จัก Meloxicam ยาต้านอักเสบในกลุ่ม NSAIDs

อาการปวดซึ่งมีสาเหตุมาจากการอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่คุณหมอสามารถพบเจอได้บ่อยทางคลินิก การใช้ยาต้านอักเสบ โดยเฉพาะยาในกลุ่มของ non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) จึงเข้ามามีบทบาทต่อการรักษาอาการดั

 • Admin
ยาแก้ปวดที่ปลอดภัยในสุนัข
Pain Management

ยาแก้ปวดที่ปลอดภัยในสุนัข

อาการปวดเป็นภาวะที่มีความซับซ้อน ไม่เพียงแต่กระแสประสาทรับความรู้สึก (nociception) ยังมีในส่วนขององค์ประกอบทางอารมณ์ร่วมด้วย (emotional component) การแบ่งประเภทของการเจ็บปวดแบ่งได้ดังนี

 • Admin
ยาแก้ปวดที่ปลอดภัยในแมว
Pain Management

ยาแก้ปวดที่ปลอดภัยในแมว

ปัจจุบันจำนวนประชากรแมว และจำนวนผู้เลี้ยงแมว มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนผู้เลี้ยงแมวได้ทะลุมากกว่า 70 ล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา การเลี้ยงแมวอย่

 • Admin
ภาวะ proteinuria ที่มีสาเหตุมาจากโรคไตเรื้อรังในแมว
Pain Management

ภาวะ proteinuria ที่มีสาเหตุมาจากโรคไตเรื้อรังในแมว

โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease ; CKD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวที่มีอายุมาก เป็นภาวะที่การทำงานของไตลดลง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไตอย่างถาวรและต่อเนื

 • Admin
การจัดการโรคข้อเสื่อมในระยะยาว
Pain Management

การจัดการโรคข้อเสื่อมในระยะยาว

โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis, OA หรือ degenerative joint disease, DJD) เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์พบมากขึ้น ทั้งในสุนัขและแมว ในปี 2015 ที่อเมริการายงานการพบโรคในสุนั

 • Admin
การใช้ยา NSAIDs ระยะยาวในแมว
Pain Management

การใช้ยา NSAIDs ระยะยาวในแมว

ในสมัยก่อนมักมีความเชื่อที่ว่าการปล่อยให้สัตว์มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดหรือการรักษา เป็นสิ่งที่ควรปล่อยขึ้นให้เป็นปกติ นั

 • Admin
การใช้ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในแมว
Pain Management

การใช้ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในแมว

การเลือกใช้ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในแมวนั้นจัดเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอย่างหนึ่งของสัตวแพทย์ เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ไม่แสดงอาการเจ็บปวดที่ชัดเจน บ่อยครั้งสัตวแพทย์

 • Admin
การใช้ยาลดปวดชนิด NSAIDs ในแมว
Pain Management

การใช้ยาลดปวดชนิด NSAIDs ในแมว

ยาลดอักเสบชนิดยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) เป็นยาที่มีการใช้มากในการบรรเทาอาการปวด ไข้ และการอักเสบ โดยลดการสร้างสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่

 • Admin