สถานการณ์หลังโควิด มุมมองต่อการใช้ชีวิตของผู้คน หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของตัวเราเองก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยใช่ไหมครับ ผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้น  รวมถึงมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่น ต้องไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ  ดังนั้น 3 เทคนิคต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์เตรียมรับมือกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

1. ปรับสถานที่ให้มีมาตรการป้องกันโควิด

คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ควรปรับพื้นที่การให้บริการในแต่ละจุดให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ ในบริเวณพื้นที่นั่งรอตรวจพร้อมสัตว์เลี้ยงควรมีการเว้นระยะห่าง หรือหาฉากกั้นระหว่างที่นั่ง  ถ้าคลินิกมีพื้นที่จำกัด ควรปรับบริการให้มีการนัดหมายก่อนล่วงหน้า เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้ารับบริการ มีจุดจ่ายแอลกอฮอล์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมั่นใจได้ครับว่า คลินิกหรือโรงพยาบาลนี้มีมาตรการป้องกันโควิดได้เป็นอย่างดี

2. สื่อสารถึงความใส่ใจในทุกจุด

การปรับตัวของธุรกิจหลังโควิด ไม่ใช่เรื่องการจัดการโรคระบาดเพียงอย่างเดียวครับ แต่เป็นการจัดการในเชิงความรู้สึกของผู้คน เช่น ความกลัว ความรู้สึกไม่ปลอดภัย  คลินิกจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นงานหน้าบ้าน เช่น ความสะอาดของคลินิก ตั้งแต่ที่จอดรถ พื้นที่ตรวจ จนถึงห้องน้ำ  หรืองานหลังบ้าน เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง  ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการรักษาความสะอาดอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกสื่อสารให้ลูกค้าเห็นให้มากที่สุด เราอาจจะทำเป็นคลิป VDO แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของงานหลังบ้าน หรือมีป้ายสื่อสารเพื่อระบุว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้ผ่านการฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้ว ยิ่งเราสามารถสื่อสารถึงงานหลังบ้านของเราได้มากเท่าไหร่ จะยิ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการมากขึ้นครับ

3. ใช้ออนไลน์สร้างมูลค่าให้ธุรกิจ

ออนไลน์ก็ยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งโควิดเป็นเพียงตัวเร่งให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผนวกกับพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เน้นความเร็ว ความสะดวกสบาย และถึงแม้การระบาดของโควิดจะลดลง ผู้คนเริ่มมีพฤติกรรมที่ออกจากบ้านน้อยลง จึงไม่แปลกที่ Virtual Hospital กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับ เช่น การรับคำปรึกษาจากแพทย์ทางออนไลน์ หรือผ่าน VDO Call แม้กระทั่งการตรวจเช็คสุขภาพ การฉีดวัคซีนนอกสถานที่ให้กับสัตว์เลี้ยง บริการทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยสร้างจุดขาย และคุณค่าในสายตาของลูกค้าได้มากเลยทีเดียวครับ

โดยสรุปการปรับตัวของธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ หัวใจสำคัญคือ การเข้าใจลูกค้า (Empathy) ทั้งในด้านความปลอดภัย และด้านความรู้สึกเพื่อที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในการมาใช้บริการของเรา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยให้การบริการของเรารวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่นี้ลูกค้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเขา ก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำของเราได้อย่างแน่นอนครับ