ตัวเลขรายได้ อาจจะไม่สำคัญเท่ากับตัวเลขกำไรสุดท้าย และกระแสเงินสดที่จะสามารถหมุนเวียนใช้ในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นความท้าท้ายของธุรกิจคลินิกรักษาสัตว์และธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เป็นอย่างมาก ยิ่งในช่วงที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อย เราควรปรับตัวอย่างไรมาดูวิธีกันเลยครับ
จัดจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
เราสามารถจัดจำนวนเจ้าหน้าที่ให้ยืดหยุ่นตามวันและช่วงเวลาที่มีคนมาใช้บริการมากน้อยได้ โดยอาจจะแบ่งประเภทการจ้างงานเป็น พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้างงานให้กับคลินิกและโรงพยาบาล หรืออาจจะมีกลุ่มงานบางประเภทที่โรงพยาบาลอาจจะจ้างเป็นบริษัท Outsource ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถลด Operation Fix Cost ได้
การสั่งซื้อยา เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นทุนจมอีกหนึ่งอย่างก็คือ ต้นทุนที่ต้องซื้อสต็อกยา และอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งต่าง ๆ คลินิกและโรงพยาบาลควรจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของจัดซื้อมากขึ้นครับ ทั้งเรื่องปริมาณการสั่งซื้อ และความถี่ในการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อให้มีสต๊อกยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งการต่อราคา และการหา Partner กับโรงพยาบาลในเครือเพื่อที่จะได้เพิ่มอำนาจการต่อรองราคากับ supplier ได้
ค่าน้ำค่าไฟ
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ และยิ่งเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เปิด 24 ชั่วโมงแล้วละก็ ค่าไฟเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับ ถึงแม้โรงพยาบาลจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้มีคนมาใช้บริการหรือเดินไปมาในทุกพื้นที่ตลอดเวลา ดังนั้นบางพื้นที่อาจจะสามารถติดตั้งที่เปิดปิดไฟอัตโนมัติในส่วนพื้นทีที่ไม่ได้ถูกใช้งานได้ ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ครับ
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันประหยัด
เชื่อไหมครับว่าถ้าเราหยิบเรื่องการประหยัด หรือ Cost Saving ต่าง ๆ ขึ้นมาพูดคุยกับพนักงาน หรือมี KPI ที่คอยแสดงว่าในแต่ละเดือนว่าเรามีการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ภายใน 2-3 เดือนก็จะสามารถเห็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงทั้ง ๆ ที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยครับ นั่นก็เป็นเพราะว่า เมื่อเรากระตุ้นในทุกคนเห็นความสำคัญของค่าใช้จ่ายในแต่ละจุดที่เกิดขึ้น จะทำให้ทุกคนในคลินิกและโรงพยาบาลเกิดความตระหนักและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
นอกจากการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรในคลินิกและโรงพยาบาลอย่างคุ้มค่าจะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องแล้ว ยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะครับ